Zielona strefa - KMP Zamość

Zielona strefa

Zielona strefa

"Zielona strefa"

"Zielona strefa" powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Ustawa o ochronie zwierząt:

tekst: Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie przyrody:
tekst: Ustawa o ochronie przyrody

Na adres mailowy:

rzecznik.kmpzamosc@ lu.policja.gov.pl