Policjant zdalnie przekazywał uczniom wiedzę o cyberzagrożeniach - Aktualności - KMP Zamość

Aktualności

Policjant zdalnie przekazywał uczniom wiedzę o cyberzagrożeniach

Policjant z zamojskiej komendy zdalnie rozmawiał z młodzieżą o cyberzagrożeniach oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Profilaktyczne zajęcia on-line odbyły się w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym. Przestrogi i wskazówki, którymi z uczniami podzielił się mundurowy, miały za zadanie nauczyć młode pokolenie przezorności i rozsądku w korzystaniu z zasobów sieci.

Profilaktyk z zamojskiej komendy starszy aspirant Dariusz Kuropatnicki uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą, która obecnie obowiązek szkolny realizuje zza komputera. Tym razem na prowadzonych zdalnie zajęciach rozmawiał z uczniami klas 8 Szkoły Podstawowej nr 10 oraz klasami I i II Liceum Ogólnokształcącego nr II w Zamościu.

Podczas zajęć policjant poruszył tematy związane z cyberzagrożeniami, wskazał do jakich przestępstw internetowych dochodzi najczęściej i z jakiego powodu. Podawał konkretne zagrożenia, jakie mogą pojawić się w sieci. Przestrzegał i wskazywał, jak należy się zachowywać w internecie, aby nie zostać wykorzystanym przez internetowych przestępców. Policjant przestrzegał, aby nie podawać nikomu obcemu żadnych informacji: adresu, numerów telefonów, czy też jakichkolwiek ważnych danych, które nieuczciwa osoba może wykorzystać do włamania się na konto bankowe czy konto pocztowe. Zalecał, aby z internetu korzystać w sposób mądry i unikać instalowania podejrzanych aplikacji, które mogą mieć nie tylko ukryte funkcje „szpiegowania”, ale mogą też oddziaływać na psychikę młodych ludzi i nakłaniać do wykonywania niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia – zadań. Przypomniał o mogącej wystąpić w sieci mowie nienawiści, skutkach prawnych i społecznych obrażania i szydzenia w sieci z innych osób. W trakcie zajęć wskazywał także sposoby na uniknięcie danego zagrożenia i właściwego zachowania się w sytuacji kryzysowej.

W czasie zdalnego spotkania przypomniał również o odpowiedzialności prawnej nieletnich. Przestrzegł przed postępowaniem wbrew przepisom prawa, które dla młodego człowieka skutkuje nie tylko odpowiedzialnością przed sądem rodzinnym i nieletnich, ale również wywołuje wiele negatywnych skutków w środowisku nieletniego.

Zdalne spotkania policjanta z uczniami mają na celu rozpowszechnianie, utrwalanie i zdobywanie przez młodzież wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z dyrektorami, wychowawcami klas oraz pedagogami poszczególnych placówek oświatowych powiatu zamojskiego policjanci mają okazję połączyć się z uczniami za pośrednictwem platform edukacyjnych i przekazać im wiedzę na temat zagrożeń oraz sposobów ich unikania.

starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubiło