Aktualności

„Bezpieczny Maluch” w powiecie zamojskim

Policjanci z zamojskiej komendy kontrolowali wczoraj sposób przewożenia w samochodach dzieci. Sprawdzali czy najmłodsi pasażerowie podróżują bezpiecznie w przystosowanych do tego fotelikach lub urządzeniach podtrzymujących. Policyjne działania realizowane były w ramach akcji „Bezpieczny maluch”.

Wczoraj policjanci z zamojskiej komendy prowadzili działania „Bezpieczny Maluch”. Akcja ukierunkowana była na zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Głównym celem działań było sprawdzanie przez policjantów, czy podróżujące w samochodach dzieciaki przewożone są w sposób właściwy.

Dzieci naśladują zachowania swoich bliskich, rodziców, dziadków lub starszego rodzeństwa. Dlatego też policyjne patrole sprawdzały także, czy dorośli przekazują najmłodszym właściwe wzorce zachowań i sami jeżdżą w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

Wczoraj zamojscy policjanci skontrolowali łącznie 175 pojazdów. W czasie kontroli nie mieli uwag, co do sposobu przewożenia dzieci. Ujawnili natomiast ponad 75 wykroczeń dotyczących niekorzystania przez kierujących lub pasażerów z pasów bezpieczeństwa.  

Pamiętajmy, że to na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych pociech. Dlatego też przewożąc dzieci w pojazdach powinniśmy zadbać o ich bezpieczeństwo. Korzystajmy z fotelików lub innych urządzeń przytrzymujących, które są dostosowane do masy i wzrostu dziecka. Urządzenia te muszą również spełniać odpowiednie warunki techniczne i być instalowane w pojeździe zgodnie z zaleceniami producenta.

W świetle obowiązujących przepisów, dzieci o wzroście poniżej 150 centymetrów muszą korzystać z fotelika.

Za przewożenie dziecka bez fotelika lub niezgodnie z przepisami, grozi mandat w wysokości 300 złotych i 5 punktów karnych. Liczba punktów wzrasta w sytuacji, gdy w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami przewożonych jest dwoje dzieci – do 10 punktów,  troje – do 15 punktów. 

Przepisy dopuszczają kilka wyjątkowych sytuacji, w których dziecko nie musi być przewożone w foteliku. Należą do nich:

  • zalecenia medyczne, wydane przez lekarza, zwalniające z obowiązku przewozu w foteliku,
  • kiedy dziecko podróżuje taksówką, karetką albo radiowozem,
  • kiedy wzrost dziecka (od 135 centymetrów) nie pozwala na znalezienie odpowiedniego fotelika,
  • jeśli z tyłu jedzie trójka dzieci, a trzeci fotelik się nie mieści. Aby przewieźć tak dziecko, musi mieć ono, co najmniej 3 lata, siedzieć na środku i być przypięte pasami bezpieczeństwa.

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego może skutkować mandatem karnym w wysokości 100 złotych i 5 punktami karnymi. Przewożenie pasażera, który nie korzysta z pasów bezpieczeństwa również jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w wysokości 100 złotych oraz 5 punktów karnych. Jeśli pasażerów naruszających obowiązek korzystania z pasów jest dwóch lub więcej – wówczas liczba punktów karnych zwiększa się do 8.  

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Powrót na górę strony