Aktualności

Z młodzieżą „Elektryka” o bezpieczeństwie

Cyberprzemoc i zagrożenia w internecie były tematem prelekcji zorganizowanej dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu. Policjanci przestrzegali młodzież przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych, tłumaczyli, że warto być ostrożnym w sieci. Mówili też o odpowiedzialności prawnej młodych ludzi i skutkach niewłaściwego zachowania.

Cyberprzestępczość i cyberprzemoc to tematy, które policjanci poruszyli podczas spotkania z młodzieżą uczącą się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu. Aspirant sztabowy Dariusz Kuropatnicki profilaktyk z zamojskiej komendy Policji uświadamiał słuchaczom, jak ważne jest rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z mediów, w taki sposób aby nie doprowadzało do agresji i przemocy rówieśniczej. Mówił też o konsekwencjach niewłaściwego użytkowania sieci, które mogą okazać się naprawdę poważne zarówno dla ofiary jak i sprawcy cyberprzemocy. 

Dwaj policjanci podczas spotkania z uczniami. Młodzież siedzi na krzesłach, przed nimi dwaj policjanci w czasie prelekcji.

W czasie spotkania policjant poruszył też temat odpowiedzialności prawnej młodych ludzi, kwestie zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających i substancji psychoaktywnych. Funkcjonariusz omówił z uczniami „Elektryka” sytuacje, w jakich mogą narazić się na konsekwencje prawne.

W spotkaniu uczestniczył również młodszy aspirant Artur Lipski przewodnik psa służbowego. Młodzieży opowiedział o specyfice swojej służby.

Policjant z psem służbowym w czasie spotkania z uczniami idzie przed siedzącą na krzesłach młodzieżą.

Zachęcając do wstąpienia w szeregi Policji poinformował też o zasadach rekrutacji do naszej służby.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Powrót na górę strony