Aktualności

„Policjanci i Żołnierze w służbie Historii” – zapraszamy klasy mundurowe do udziału w konkursie

Trwa kolejna edycja konkursu „Policjanci i Żołnierze w służbie Historii”. Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół średnich, w których prowadzone są klasy mundurowe o profilu policyjnym. Tegoroczna odsłona łączy dwa dotychczasowe konkursy „Policjanci w służbie historii” i „Żołnierze w służbie historii”.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji. Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów klas mundurowych o profilu policyjnym najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego, a także zwrócenie uwagi na etos policyjnej służby.

Uczestnicy konkursu tworzą 2-3 osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Ich zadaniem będzie odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu służby policjanta. W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania: prezentacja bohatera, opis miejsca oraz żywą lekcję historii.

Natomiast opisując postać żołnierza należy wybrać osobę, która pełniła służbę w strukturach militarnych polskich organizacji wojskowych, a służbą przyczyniła się do budowania polskiej niezależnej państwowości i może stanowić przykład etosu żołnierza.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez założenie konta na platformie internetowej konkursu oraz rejestrację zespołu do 29 maja 2023 roku.

Zgłoszenie do konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie IPN.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Powrót na górę strony