Aktualności

Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze” z udziałem policjantów z Nielisza

Data publikacji 23.05.2023

Policjanci z Nielisza uczestniczyli w gminnym konkursie „Bądź bezpieczny na drodze”. Uczestnikami byli najmłodsi uczniowie szkół podstawowych z Nielisza i Złojca, a głównym celem przedsięwzięcia - popularyzowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie rozwiązali test wiedzy, wykonali również plakat o tematyce związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Uczniowie klas 1 – 3 ze szkół podstawowych w Nieliszu i Złojcu uczestniczyli w Gminnym Konkursie „Bądź bezpieczny na drodze” pod patronatem Posterunku Policji w Nieliszu. Organizatorzy przedsięwzięcia to szkoła w Złojcu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieliszu.

Głównym celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Konkurs podzielony został na dwie części. W pierwszej części dzieciaki miały za zadanie namalować plakat o tematyce związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Druga część dotyczyła sprawdzenia ich wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w której składzie znaleźli się przedstawiciele urzędu gminy w Nieliszu, szkół i służby zdrowia. Obecny był również dzielnicowy gminy Nielisz młodszy aspirant Marcin Wójcik.

W minionym tygodniu w szkole w Złojcu odbył się finał konkursu. Komisja konkursowa po burzliwych obradach wyłoniła laureatów. Zwyciężyła drużyna ze szkoły w Złojcu. W piątek laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali ufundowane przez organizatorów dyplomy i nagrody. Laureat otrzymał też nagrodę Kierownika Posterunku Policji w Nieliszu. Pani kierownik aspirant Wioleta Sarzyńska przyznała także dwa wyróżnienia.   

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że zdobytą podczas konkursu wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dzieci będą wykorzystywały w codziennym życiu.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

  • książeczka o zawodzie policjanta i odblaski
  • uczeń w czasie odbierania nagrody od komisji konkursowej
Powrót na górę strony