Aktualności

Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa w Zamościu

Data publikacji 20.09.2023

Policjanci z zamojskiej komendy podczas „Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa” przypominali podstawowe zasady bezpieczeństwa drogowego. Promowali noszenie odblasków i uświadamiali, że każdy uczestnik ruchu, niezależnie od tego czy jedzie pojazdem, czy porusza się pieszo - ma wpływ na bezpieczeństwo własne i innych. Organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Zamościu, a współorganizatorami zamojska Policji i PSP w Zamościu.

Dzisiaj w Zamościu na terenie Państwowej Straży Pożarnej odbył się „Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa”. Zorganizowane, przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, wydarzenie miało na celu przypomnienie mieszkańcom podstawowych zasad bezpieczeństwa.

zgromadzona na placu młodzież podczas powiatowego dnia bezpieczeństwa

Zaangażowane w przedsięwzięcie służby dla uczestników zorganizowały pokaz pojazdów służbowych oraz sprzętu wykorzystywanego do codziennych działań.

policjant z młodym mężczyzną ubranym w policyjny hełm i tarczę

Policjanci mówiąc o bezpieczeństwie przypomnieli podstawowe zasady właściwego zachowania się na drodze i uświadamiali słuchaczom, jakie zagrożenia mogą napotkać użytkownicy ruchu. Apelowali o bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominali też, że zachowanie każdego uczestnika ruchu ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Mówiąc o tym mundurowi apelowali o ostrożność, odpowiedzialne zachowanie, promowali noszenie odblasków i apelowali o to, aby każdy zadbał o bycie widocznym na drodze. Poruszana przez mundurowych tematyka wpisała się w obchodzony aktualnie Europejski Tydzień Mobilności - ROADPOL Safety Days. To przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach.  

policjant w grupie młodzieży

Strażacy poruszyli tematy związane z bezpieczeństwem w sezonie grzewczym oraz zasady zachowania się w sytuacji wystąpienia pożaru.

strażak mówiący przez mikrofon, w tle policyjny radiowóz i grupa młodzieży

Dużym zainteresowaniem młodych uczestników spotkania cieszyło się strażackie stoisko udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie każdy mógł sam przećwiczyć wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej.  

strażacy i dzieci podczas warsztatów z resuscytacji

Obecni byli również żołnierze garnizonu zamojskiego. Młodzież miała okazję obejrzeć sprzęt bojowy będący na wyposażeniu wojska oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat żołnierskiej służby. W wydarzeniu wzięli też udział pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Na symulatorze dachowania uczestnicy mogli na własnej skórze przekonać się jak ważne, dla kierowcy i pasażerów, jest właściwe korzystanie z pasów bezpieczeństwa.

symulator dachowania

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów szkół powiatu zamojskiego. Młodzież zadawała dużo pytań na temat służby w Policji i z zainteresowaniem słuchała informacji na temat pracy w naszej formacji.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Powrót na górę strony