Aktualności

Policjanci z mieszkańcami gminy Skierbieszów rozmawiali o lokalnym bezpieczeństwie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie mieszkańcy gminy spotkali się z policjantami, aby porozmawiać o lokalnym bezpieczeństwie. W debacie uczestniczyli także Wójt Gminy Skierbieszów, radni, sołtysi oraz dyrekcja miejscowej szkoły wraz z gronem pedagogicznym. Rozmawialiśmy o zagrożeniach, sposobach ich unikania oraz współpracy w zakresie zapewnienia mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” odbyła się zorganizowana przez policjantów debata społeczna. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, Wójt Gminy Skierbieszów, radni, sołtysi oraz przedstawiciele oświaty na czele z Panią Ewą Nogas dyrektor szkoły w Skierbieszowie. Obecni byli także uczniowie oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z pracownikami Warsztatów. Mówiono o lokalnym bezpieczeństwie i zagrożeniach.

Dla uczestników policjanci przygotowali wystąpienia na temat stanu bezpieczeństwa osób i mienia w gminie Skierbieszów, bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy oraz metod działania oszustów. Omówiono też zasady korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w debacie uczestniczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu młodszy inspektor Tomasz Halinowski. Obecni byli również Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego komisarz Marcin Natoniewski oraz młodszy aspirant Monika Kot z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego zamojskiej komendy. W debacie uczestniczyli także miejscowi policjanci Kierownik Posterunku Policji w Skierbieszowie aspirant sztabowy Dariusz Gwizdalski oraz dzielnicowy gminy Skierbieszów młodszy aspirant Konrad Kuszpa.

Uczestnicząca w debacie młodzież oraz osoby dorosłe wykazali się dużą aktywnością. Głos zabrał również Pan Stanisław Sokal Wójt Gminy Skierbieszów i podziękował miejscowym policjantom za realizowaną na wysokim poziomie współpracę w zakresie dbania o bezpieczeństwo mieszkańców.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Powrót na górę strony