Aktualności

Spotkanie policjanta z młodzieżą w bursach międzyszkolnych

Prelekcje zostały przeprowadzone w zamojskich bursach dla młodzieży szkolnej. Tematem wiodącym spotkania była odpowiedzialność prawna osób nieletnich oraz zagrożenia związane ze środkami odurzającymi. Młodzież usłyszała również o służbie w Policji oraz zasadach rekrutacji do naszej formacji.

Wczoraj policjant zajmujący się w naszej komendzie profilaktyką odwiedził młodzież mieszkającą w dwóch zamojskich bursach międzyszkolnych. Z młodymi ludźmi rozmawiał o ich bezpieczeństwie.

Przedstawił uczniom tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także uprawnienia policji i sądu rodzinnego wynikające z Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Policjant wyjaśnił pojęcia czynu karalnego, demoralizacji i zwrócił uwagę na konsekwencje łamania obowiązujących przepisów.
Z młodzieżą rozmawiał również o zagrożeniach, jakie niosą za sobą środki odurzające. Mówił o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania, czy udzielania innej osobie narkotyków, ale też o problemach związanych z uzależnieniem.

Aspirant sztabowy Dariusz Kuropatnicki poruszył też temat zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu. Przypomniał o podstawowych zasadach, którymi należy się kierować, aby być bezpiecznym w sieci. Wyjaśnił, czym jest cyberprzemoc, kradzież danych oraz uczulał na niebezpieczne kontakty i szkodliwe treści.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała także informacji na temat specyfiki służby w Policji oraz poszczególnych etapów procesu rekrutacji do naszej formacji. 

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło


 

Powrót na górę strony