Aktualności

Zdanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

Data publikacji 05.07.2024

Po 8 latach dowodzenia Komendą Miejską Policji w Zamościu z jednostką oraz z mundurem pożegnał się insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu. Nowym szefem zamojskich policjantów został insp. Andrzej Mioduna. W uroczystej zbiórce udział wziął mł. insp. Tomasz Gil Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Gośćmi dzisiejszej uroczystości byli przedstawiciele władz miasta i powiatu, sądu, służb mundurowych garnizonu Zamość. Obecna była także kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy zamojskiej komendy.

Dziś (5 lipca) w zamojskiej jednostce Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu. Po blisko 8 latach dowodzenia z jednostką pożegnał się inspektor Wiesław Pawluk. Pan Komendant, po 33 latach służby, pożegnał się dzisiaj również z policyjnym mundurem przechodząc na emeryturę. 

pożegnanie ze sztandarem Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

W czasie uroczystości odbyło się również przywitanie nowego szefa zamojskich policjantów inspektora Andrzej Mioduny, który od 6 lipca obejmie obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.  

uroczysta zbiórka

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu  Policji w Lublinie inspektorowi Tomaszowi Gilowi przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

przywitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Po powitaniu przybyłych gości odczytane zostały rozkazy personalne o zdaniu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu przez inspektora Wiesława Pawluka oraz o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu inspektorowi Andrzejowi Miodunie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, powiatu, sądu, służb współpracujących i zaprzyjaźnionych z Policją oraz związków zawodowych. W świetlicy komendy, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka, obecna była także kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

goście uroczystej zbiórki

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie młodszy inspektor Tomasz Gil  zwrócił się do inspektora Wiesława Pawluka w imieniu swoim oraz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, złożył serdeczne podziękowania za 33 lata służby, gratulując profesjonalizmu i zaangażowania. Pogratulował również nowemu Komendantowi  Miejskiemu Policji w Zamościu inspektorowi Andrzejowi Miodunie, życząc mu wytrwałości i odwagi w związku z nowym wyzwaniem.

przemawia inspektor Tomasz Gil

Podczas wystąpienia inspektor Wiesław Pawluk podkreślił, że służba w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu była dla niego ogromnym zaszczytem, podziękował wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom za zaangażowanie w codzienne obowiązki służbowe.

przemawia inspektor Wiesław Pawluk

Słowa wdzięczności i uznania w kierunku inspektora Wiesława Pawluka wyrazili również zaproszeni goście, którzy podziękowali za przyjazną współpracę oraz osobiste zaangażowanie w realizację powierzonych zadań służbowych.

Obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu powierzono inspektorowi Andrzejowi Miodunie. Obejmujący stanowisko podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony, a zgromadzonych poprosił o wzajemne wsparcie w trakcie dalszej pracy i pełnienia wspólnej służby w zamojskiej jednostce Policji.

wystąpienie inspektora Andrzeja Mioduny

Następnie życzenia odchodzącemu Komendantowi złożyli funkcjonariusze oraz pracownicy. Podziękowali za wieloletnią współpracę, za oddanie służbie i zaangażowanie oraz wsparcie w realizacji codziennych zadań.

wręczanie prezentów

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Zamościu i złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji o zakończeniu zbiórki.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

  • zdjęcie grupowe
Powrót na górę strony