Aktualności

Działania „Prędkość” na drogach powiatu zamojskiego

Dzisiaj zamojscy policjanci prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Mimo, iż głównym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde niezgodne z prawem zachowanie na drodze.

Policjanci ruchu drogowego zamojskiej komendy, w ramach dzisiejszych działań prewencyjno – kontrolnych, na drogach powiatu zamojskiego prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Na drodze krajowej numer 17 pomiary będą dokonywane również kaskadowo przy współudziale funkcjonariuszy z tomaszowskiej komendy Policji.

Szczególną uwagę zwracają na kierujących, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości powodując zagrożenie bezpieczeństwa na drogach. Zwracają także uwagę na inne niezgodne z prawem zachowania uczestników ruchu – nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych. Kontrolują również stan trzeźwości kierowców.  

Działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierowcy, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Przypominamy, że główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym.

Apelujemy o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności, między innymi w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło

Powrót na górę strony