Policjanci z Zamościa podsumowali pracę w 2019 roku - Aktualności - KMP Zamość

Aktualności

Policjanci z Zamościa podsumowali pracę w 2019 roku

Data publikacji 04.02.2020

W świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy zamojskiej jednostki policji w 2019 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Obecni byli Komendanci, Naczelnicy oraz kierownicy posterunków Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

   Styczeń to miesiąc podsumowań, analiz i planów. Także w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu odbyła się odprawa, podczas której omówiono zrealizowane w minionym roku zagadnienia prewencyjne, kryminalne, i logistyczne. Na początku spotkania uczestniczący w nim Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc przyjął meldunek o rozpoczęciu odprawy służbowej od podinsp. Tomasza Martyniuka Naczelnika Wydziału Prewencji zamojskiej jednostki Policji. Zgromadzonych przywitał insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu, natomiast podsumowanie działań pionu prewencji przedstawił mł. insp. Andrzej Mioduna I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu.

   W roku 2019 na terenie powiatu zamojskiego odnotowaliśmy 76 wypadków drogowych, w których 15 osób zginęło, a 72 osoby zostały ranne. Główną przyczyną wypadków była prędkość niedostosowana do panujących na drodze warunków oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. W 2019 roku odnotowaliśmy również ponad 1500 kolizji, w których uczestnicy nie odnieśli obrażeń, uszkodzone zostały jedynie samochody. Główną przyczyną zaistniałych kolizji było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. W wyniku prowadzonych działań na drogach naszego powiatu policjanci zatrzymali ponad 1300 dowodów rejestracyjnych pojazdów, 520 praw jazdy, w tym 380 praw jazdy z powodu przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Ponadto policjanci zatrzymali 359 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzili prawie 91 tys. badań kierowców, pod kątem sprawdzenia ich trzeźwości, co stanowi więcej o ponad 3200 badań niż rok wcześniej.

   Mł. insp. Andrzej Mioduna podsumował również funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2019 roku zarejestrowano na KMZB 1 981 zgłoszeń (dla porównania w 2018 roku zarejestrowano ich 1444). Ponadto wskazał, że w 2019 roku policjanci przeprowadzili łącznie ponad 13 300 interwencji, zabezpieczyli 142 imprezy sportowe, artystyczno-rozrywkowe, uroczystości religijne i zgromadzenia publiczne. Wskazał również na przedsięwzięcia realizowane przez policjantów z zamojskiej komendy, m.in. debaty społeczne, spoty, spotkania z uczniami, pedagogami i rodzicami, spotkania z seniorami i mieszkańcami powiatu, konkursy z udziałem zamojskiej młodzieży i ćwiczenia sztabowe z podmiotami pozapolicyjnymi.

   Wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez pion kryminalny w zamojskiej Policji przedstawił nadzorujący pracę kryminalnych mł. insp. Dariusz Godlewski Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu. W 2019 roku na terenie powiatu zamojskiego odnotowano 2289 przestępstw, w tym ponad 1300 były to przestępstwa kryminalne. Odnosząc się do przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie to najwięcej zgłoszonych zostało kradzieży cudzej rzeczy – ponad 170, kradzieży z włamaniem – 90 oraz uszkodzeń mienia – ponad 70. Zanotowano spadek takich przestępstw jak rozboje, czy bójki i pobicia. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2019 osiągnięto na poziomie 84,4%. Stwierdzono również ponad 160 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W ramach prowadzonych postępowań karnych zabezpieczyli u podejrzanych mienie o wartości ponad 797 tys. złotych.

   Najważniejsze inwestycje związane z modernizacją obiektów zamojskiej policji omówił Komendant Miejski Policji w Zamościu insp. Wiesław Pawluk. W ramach projektu „Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji Garnizonu Lubelskiego – KMP Zamość” w 2019 roku oddano do użytku wyremontowane pomieszczenia przeznaczone pod recepcję i stanowisko dyżurnych oraz ukończono remont elewacji budynku zamojskiej komendy. Dzięki finansowemu wsparciu samorządu wyremontowano również i wyposażono pomieszczenia przeznaczone na szatnie dla funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego KMP w Zamościu. Insp. Wiesław Pawluk przypomniał również o sukcesach zamojskich policjantów. Asp. Agnieszka Plichta zwyciężyła w eliminacjach wojewódzkich do II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych i reprezentowała garnizon lubelski w zmaganiach finałowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. St. sierż. Aneta Baranowska zajęła II miejsce w wojewódzkich eliminacjach konkursu „Dzielnicowy Roku”. Policjanci z Zamościa sierż. szt. Konrad Borowiec i sierż. szt. Paweł Bajwoluk zajęli III miejsce na podium w wojewódzkich eliminacjach do XXVI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2019”. Z I miejscem na podium (w kategorii wyszukiwania zapachów narkotyków) zakończył również eliminacje wojewódzkie do XIX finału Kynologicznych Mistrzostw Policji Sułkowice 2019 przewodnik psa służbowego mł. asp. Wojciech Rugała wraz ze swoim czworonogiem. Drużyna policjantów z Wydziału Kryminalnego KMP w Zamościu zajęła II miejsce w wojewódzkich eliminacjach do konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019”. Zamojską jednostkę policji reprezentowali: nadkom. Mariusz Sykała, podkom. Szymon Kaliszczak, mł. asp. Agata Legieć oraz mł. asp. Dariusz Halinowski. Insp. Wiesław Pawluk podsumowując rok 2019 omówił także stan kadrowy naszej jednostki oraz najważniejsze zadania i wyzwania, jakie stoją przez zamojskimi policjantami w roku 2020.

   Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc podziękował funkcjonariuszom i pracownikom z KMP w Zamościu za sumienne wykonywanie swoich obowiązków i wkład wniesiony w uzyskane, dobre efekty. Również Komendant Miejski Policji w Zamościu insp. Wiesław Pawluk podziękował za całoroczną, owocną pracę, wyrażając przy tym nadzieję na równie dobrą współpracę w roku 2020. 
D.K-B

  • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, Komendant Miejski Policji w Zamościu insp. Wiesław Pawluk oraz jego zastępcy, podczas odprawy rocznej w świetlicy KMP w Zamościu.
  • świetlica w KMP w Zamościu, policjanci i kierownictwo KMP w Zamościu podczas odprawy rocznej
  • insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, mł. insp. Andrzej Mioduna oraz mł. insp. Dariusz Godlewski
  • kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Zamościu podczas odprawy rocznej
  • przemawiający mł. insp. Dariusz Godlewski Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, za stolikiem siedzą   Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejski Policji w Zamościu oraz  mł. insp. Andrzej Mioduna