Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 roku, poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu można:

  • wysłać na adres: Komenda Miejska Policji w Zamościu, Zamość ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 kod pocztowy 22-400.  
  • złożyć osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu, Zamość ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 kod pocztowy 22-400. Punkt obsługi interesantów Komendy Miejskiej Policji w Zamościu czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 7:30-15:30.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
Powrót na górę strony