Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Zamościu insp. Wiesław Pawluk

Komendant Miejski Policji w Zamościu

inspektor Wiesław Pawluk

podinspektor Tomasz Halinowski

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

podinspektor Tomasz Halinowski

Zastępca Komendanta Miejskiego w Zamościu mł. insp.  Dariusz Godlewski

Zastępca Komendanta Miejskiego w Zamościu

młodszy inspektor Dariusz Godlewski

 

Komendant Miejski Policji w Zamościu lub jego Zastępcy

w sprawie skarg i wniosków

przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-17.00,

w pozostałe dni w godzinach urzędowania.

Powrót na górę strony