Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

Naczelnik: podkomisarz Aleksandra Tyszko

Zastępca Naczelnika: p.o. aspirant Marcin Gawęda  

Sekretariat: 47 815 13 67, fax. 47 811 1647,

Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczościa Gospodarczą należy m.in..:

 • wykonywanie czynności operacyjnych w zakresie rozpoznania i ujawnienia przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym;
 • prowadzenie rozpoznania osób i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność naruszającą interes ekonomiczny Skarbu Państwa;
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;
 • dokonywanie ujawnienia i zabezpieczenia mienia sprawców przestępstw gospodarczych oraz miejsc jego legalizacji;
 • współpraca z Prokuraturą oraz innymi organami uprawnionymi w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w strukturach, którego funkcjonuje Zespół do walki z Korupcją, zajmuje się także ochroną szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, ochroną własności intelektualnej, zwalczaniem przestępczości komputerowej, w tym z wykorzystaniem portali internetowych, wyłudzeniami kredytów, pożyczek i subwencji oraz wszelkimi przejawami przestępczości o charakterze korupcyjnym.

Jeśli chcesz nam pomóc w ujęciu sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym z niżej wymienionych kategorii,
 
ZADZWOŃ

w godzinach 7.30 – 15.30 ( w dni powszednie) z informacjami o:

 1. wykorzystaniu nielegalnego oprogramowania do prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. przestępczości intelektualnej - o kopiowaniu i dystrybuowaniu nielegalnych kopii muzycznych, filmów, praw komputerowych oraz gier,
 3. wprowadzaniu do obrotu handlowego, towarów oznaczonych podrabianymi znakami towarowymi,
 4. nieprawidłowościach dotyczących obrotu gospodarczego,
 5. przestępstwach celno – skarbowych i transgranicznych,
 6. naruszenia prawa w ubezpieczeniach społecznych ( ZUS, KRUS), majątkowych i komunikacyjnych,
 7. przestępstwach przy wykorzystaniu funduszy unijnych, w ochronie środowiska, sprzedaży leasingowej,
 8. poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, fałszowaniu dokumentów w związku z działalnością gospodarczą, szeroko rozumianej przestępczości bankowej,
 9. faktach lub podejrzeniu zaistnienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Powrót na górę strony