Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

WYDZIAŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU

NACZELNIK: nadkomisarz Mariusz Kyc, telefon 47 81 513 30

ZASTĘPCA NACZELNIKA: komisarz Anna Malinowska, telefon 47 81 513 31

Sekretariat: 47 81 513 32, fax 47 811 1651,

Do zadań Wydziału Patrolowo-Interwecyjnej należy m.in.

  • przeciwdziałanie popełnianym przestępstwom i wykroczeniom;
  • ujawnianie zaistniałych przestępstw i wykroczeń, jak również ich sprawców;
  • podejmowanie natychmiastowej reakcji i inicjowanie działań policjantów na sygnały obywateli o czynach zabronionych, o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub porządkowi publicznemu;
  • uczestniczenie w działaniach pościgowo-blokadowych na terenie miasta i powiatu, jak i zabezpieczenie imprez masowych;
  • kreowanie właściwego wizerunku Policji w społeczeństwie;
  • uzyskiwanie informacji o ewentualnych zagrożeniach porządku publicznego jak i dotyczące sprawców przestępstw oraz wykroczeń.

Jeżeli masz uwagi i sugestie, chcesz wymienić się swoimi spostrzeżeniami co do pracy policjantów w patrolu przekazuj je pod numer telefonu: 47 81 519 00

Służba w "patrolówce" utożsamiana jest głównie z mężczyznami lecz burząc stereotypy w naszej służbie pracują również kobiety, które sprawnością fizyczną przewyższają niekiedy swoich kolegów z patrolu. Nowatorskim rozwiązaniem są również wspólne służby policjantów ze strażnikami Straży Miejskiej zarówno piesze, jak i z wykorzystaniem pojazdów służbowych.

Powrót na górę strony