Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZAMOŚCIU
 
Sekretariat Wydziału Prewencji: 47 81 513 22, fax 47 811 1648,

NACZELNIK: komisarz Rafał Zubański, telefon 47 81 513 21

ZASTĘPCA NACZELNIKA: nadkomisarz Arkadiusz Arciszewski, telefon 47 81 513 23

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH: aspirant sztabowy  Marek Malec, telefon 47 815 12 70

Struktura Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu:

 • Rewir Dzielnicowych
 • Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
 • Zespół do spraw Wykroczeń
 • Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego
 • Zespół do spraw Organizacji Służby
 • Zespół Przewodników Psów Służbowych
 • Zespół Dyżurnych
 • Zespół obsługujący Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu:
 

 • wykonuje czynności ukierunkowane na: przeciwdziałanie, ujawnianie jak i ustalanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz prowadzi sprawy o wykroczenia;
 • realizuje zadania w zakresie rozpoznawania i analizy zjawisk demoralizacji jak i ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych;
 •  wykonuje analizy stanu bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby na terenie miasta Zamościa i powiatu zamojskiego;
 •  planuje, koordynuje oraz uruchamia dostępne siły i środki Policji w zakresie działań pościgowo-blokadowych na terenie powiatu;
 • organizuje, koordynuje i analizuje działania związane z zabezpieczeniem imprez masowych;
 • wdraża, realizuje i propaguje programy prewencyjne ukierunkowane na problemy zagrożeń demoralizacją dzieci i młodzieży, współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i patologii społecznej, kreuje pozytywny wizerunek Policji w społeczeństwie;
 • organizuje, koordynuje oraz planuje przedsięwzięcia realizowane w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych stanów zagrożenia, operacji policyjnych stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska;
 • określa zadania jak i organizuje przedsięwzięcia zapewniające właściwe funkcjonowanie miejskich i powiatowych organów w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w oparciu o opracowaną i stale aktualizowane plany działań komendy;
 • opracowuje dokumentacje i nadzoruje działania Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego;
 • nadzoruje i realizuje zadania, procedury "Niebieska Karta";
 • inicjuje i nadzoruje całokształt zadań realizowanych przez służbę dzielnicowych
Powrót na górę strony