Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - Informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

  • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
  • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
  • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
  • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby uwikłane w problematykę:

  • alkoholową,
  • narkomanię,
  • przemoc domową

z  terenu powiatu zamojskiego mogą korzystać z pomocy następujących instytucji:


MIASTO ZAMOŚĆ


Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

ulica Lwowska 57, 22-400 Zamość, telefon 84 677 56 30

e-mail: administracja@mcpr.zamosc.pl strona internetowa Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 

Jednostka świadczy dodatkowo poradnictwo specjalistyczne w ramach Punktu Poradnictwa Rodzinnego.

Poradnictwo w zakresie: prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów - godziny przyjęć interesantów: czwartek, godziny 9.00 – 11.00

Poradnictwo psychologiczne - godziny przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7.30-15.30, wtorek w godzinach: 8.00-16.30, piątek w godzinach 7.30-15.00, w tym wizyty w środowisku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, telefon  84 638 20 17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ulica Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, telefon 84 5300942, 

e-mail: pcpr-zamosc@cor.pl strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    

Jednostka świadczy dodatkowo poradnictwo specjalistyczne przez pracowników merytorycznych w zakresie:

Poradnictwo psychologiczne, poniedziałek w godzinach 7.30 – 15.30, wtorek w godzinach 11.30 – 15.30, środa w godzinach 7.30 – 13.30;

Poradnictwo prawne, wtorek w godzinach 14.00 – 16.00;

Poradnictwo rodzinne, poniedziałek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 8.00-16.00, środa – piątek w godzinach 7.30-15.30;

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

ulica Kilińskiego 32, 22-400 Zamość, telefon 84 64 12 125, 800 101 402,

e-mail: info@oik.zamosc.pl, strona internetowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu , 

bezpłatna infolinia  800 101 402

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ czynny jest całodobowo przez wszystkie dni w roku

Poradnictwo prawne - czwartek, w godzinach 14.00 – 18.00; piątek, w godzinach 12.30 – 14.30;

Poradnictwo psychologiczne – od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.30 ;

Poradnictwo rodzinne – poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30 – 18.30;

Poradnictwo psychiatryczne – wtorek, w godzinach 15.00 – 16.00;

Stowarzyszenie Otwarte Serca w Zamościu

ulica Zamoyskiego 48A, 22-400 Zamość, telefon 84 627 92 94

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

ulica Partyzantów 5, 22-400 Zamość, telefon 84 627 11 15

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”

ulica Partyzantów 57, 22-400 Zamość, I piętro, telefon 887 219 361, 783 510 310


POWIAT ZAMOJSKI


Adamów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-442 Adamów 11B, telefon  84 618 77 29, 618 77 22

 

Grabowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Kozia 2, 22-425 Grabowiec, telefon 84 651 22 60

 

Komarów Osada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Rynek 15,  22-435 Komarów Osada, telefon 84 615 31 22

 

Krasnobród

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Kościuszki 6, 22-440 Krasnobród, telefon 84 660 81 15

 

Łabunie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Orzechowa 10, 22-437 Łabunie, telefon  84 611 30 08

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Łabunie

ulica Parkowa 9, 22-437 Łabunie, telefon 84 611 30 08

 

Miączyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-455 Miączyn 106, telefon 84 618 00 47

 

Nielisz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Krzak 91, 22-413 Nielisz, telefon 84 687 94 89

 

Radecznica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ulica Bolesława Prusa 21, 22-463 Radecznica, telefon 84 681 81 61, 510 203 218, 510 203 219

 

Sitno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-424 Sitno 73, telefon 84 611 26 02

 

Skierbieszów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Rynek 1, 22-420 Skierbieszów, telefon 84 621 35 40

Stowarzyszenie „Razem Tworzymy Marzenia”

Lipina Stara 36, 22-420 Skierbieszów, telefon 84 621 36 61

 

Stary Zamość

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-417 Stary Zamość 6, telefon 84 616 32 43

 

Sułów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 22-448 Sułów, telefon 84 682 63 41

 

Szczebrzeszyn

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, telefon 84 682 10 09

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

ulica Zamojska 29, 22-460 Szczebrzeszyn, telefon 84 687 29 58,

e-mail: oik.szczebrzeszyn@onet.pl, strona internetowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 19.00.

Jednostka świadczy dodatkowo poradnictwo specjalistyczne przez pracowników merytorycznych w zakresie:

Poradnictwo prawne, poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00;

Poradnictwo psychologiczne, poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 19.00;

Poradnictwo rodzinne poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 – 19.00

Poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy – poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 16.00;

 

Zwierzyniec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, telefon  84 687 23 01, 687 29 59.

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjne „Razem” 

ulica Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, telefon 84 687 30 82.

 
Gmina Zamość
 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „WIARUS”,
 
Lipsko Polesie 21, 22-400 Zamość, telefon 84 627 15 00

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra szkoła”

Białowola 20, 22-400 Zamość, telefon 606 322 025;

 
Powrót na górę strony